14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 12

Bekendtgørelse om adoption paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Familieretshuset forelægger en ansøgning om stedbarns- eller familieadoption for Ankestyrelsen i følgende situationer:

  • 1) Samtykke til adoption er afgivet for en udenlandsk myndighed eller institution, og der foreligger ikke en udenlandsk adoptionsafgørelse, der anerkendes efter § 28, stk. 2, i adoptionsloven. Hvis der er tale om en adoption med bistand fra en formidlende organisation, skal sagen dog ikke forelægges.

  • 2) Sagen giver anledning til mistanke om overtrædelse af § 31, stk. 1, i adoptionsloven (ulovlig adoptionshjælp) eller § 33 i adoptionsloven (ulovlig formidling af surrogatmoderskab).

  • 3) Sagen i øvrigt giver anledning hertil.

•••
profile photo
Profilside