14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om adoption paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Almindelige bestemmelser
Familieretshuset skal sikre, at den, der søger om stedbarns- eller familieadoption, modtager eller har modtaget vejledning i nødvendigt omfang. I sager om adoption uden samtykke efter adoptionslovens § 9, stk. 4, varetages opgaven af Ankestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside