Adoptionsbekendtgørelsen § 11

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 142 af 24. januar 2022

Almindelige bestemmelser
§ 11

Familieretshuset skal sikre, at den, der søger om stedbarns- eller familieadoption, modtager eller har modtaget vejledning i nødvendigt omfang. I sager om adoption uden samtykke efter adoptionslovens § 9, stk. 4, varetages opgaven af Ankestyrelsen.