14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om adoption paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Samlever: En person, der har haft et sammenhængende samliv i et ægteskabslignende forhold, der i udgangspunktet har varet mindst 2½ år.

 • 2) Stedbarnsadoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer sin ægtefælles eller samlevers barn, jf. § 5 a i adoptionsloven.

 • 3) Familieadoption, jf. § 4 a, stk. 2, i adoptionsloven:

  • a) En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barnebarn, et søskendebarn eller en søskende.

  • b) En adoption af et barn under 18 år af forældre, som ansøgeren gennem nært og længerevarende bekendtskab er særligt knyttet til.

  • c) En adoption af et barn, som ansøgeren har et særligt tilknytningsforhold til.

  • d) En adoption af et barn, som ansøgeren har i pleje, og som adopteres i medfør af § 9, stk. 4, i adoptionsloven.

 • 4) Fremmedadoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn under 18 år, og hvor det er en betingelse for adoptionen, at ansøgeren godkendes som adoptant, jf. § 4 a, stk. 1, i adoptionsloven.

 • 5) National adoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn, der har bopæl her i landet, og hvor barnet ikke er ankommet til Danmark med henblik på adoption.

 • 6) International adoption: En adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn, der har bopæl i et andet land, eller et barn, der er ankommet til Danmark med henblik på adoption.

 • 7) Godkendelsesramme: Beskrivelsen af alder samt fysisk og psykisk tilstand hos det barn, som ansøgeren godkendes til at kunne adoptere.

 • 8) Afgiverland eller oprindelsesland: Det land, hvor barnet har bopæl før adoptionen.

 • 9) En formidlende organisation: En organisation, som social- og indenrigsministeren har godkendt til at modtage anmodninger om bistand til at skaffe forbindelse mellem adoptionsansøgere og børn fra andre lande med henblik på adoption og til at gennemføre adoption, jf. § 30 i adoptionsloven.

 • 10) Haagerkonventionen: Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner.

 • 11) Godkendt blanket: En blanket, der er godkendt af Ankestyrelsen.

 • 12) Midlertidig placering: Placering efter § 32 a i adoptionsloven.

•••
profile photo
Profilside