14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Administrativ bistandsloven § 8

Uddrag fra kommentarerne til administrativ bistandsloven § 8:

Til § 8
Efter konventionens artikel 28, stk. 2, træder konventionen i kraft den første dag i den måned, der følger efter en periode på tre måneder efter, at konventionen er ratificeret af fem stater. Konventionen er undertegnet af Norge, Sverige, Finland, Holland og USA, og ratificeret af Norge og Sverige. Lovens ikrafttrædelsesdato fores...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.