14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Administrativ bistandsloven § 8

Uddrag fra forarbejderne til administrativ bistandsloven § 8:

Til § 8
Efter konventionens artikel 28, stk. 2, træder konventionen i kraft den første dag i den måned, der følger efter en periode på tre måneder efter, at konventionen er ratificeret af fem stater. Konventionen er undertegnet af Norge, Sverige, Finland, Holland og USA, og ratificeret af Norge og Sverige. Lovens ikrafttrædelsesdato fores...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.