Adgangsreguleringsloven § 1

Denne konsoliderede version af adgangsreguleringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Lov nr. 319 af 16. maj 1990,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1689 af 13. august 2021

§ 1

Uddannelses- og forskningsministeren sikrer for de videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet, at der sker en koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til uddannelserne, med henblik på at ansøgerne optages på den højest muligt prioriterede uddannelse og uddannelsesinstitution, og således at der sker en effektiv ressourceudnyttelse af den samlede optagelseskapacitet på uddannelserne. Adgangsbekendtgørelsen

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangsregulering ved institutioner med videregående uddannelser. Adgangsbekendtgørelsen

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at ansøgning og øvrig kommunikation om optagelse på en videregående uddannelse skal ske helt eller delvis digitalt. Ministeren kan herunder fastsætte regler om obligatorisk anvendelse af et bestemt digitalt system og sikker identifikation. Adgangsbekendtgørelsen

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilke tilfælde ansøgning uanset bestemmelsen i stk. 3 kan indgives i papirform, og hvilke afgørelser og meddelelser der uanset bestemmelsen i stk. 3 kan afgives i papirform. Adgangsbekendtgørelsen

Stk. 5 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om krav til ansøgere om oversættelse af eksamensbeviser m.v. Adgangsbekendtgørelsen