14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsreguleringsloven § 1

Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsreguleringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1689 af 13. august 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Uddannelses- og forskningsministeren sikrer for de videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet, at der sker en koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til uddannelserne, med henblik på at ansøgerne optages på den højest muligt prioriterede uddannelse og uddannelsesinstitution, og således at der sker en effektiv ressourceudnyttelse af den samlede optagelseskapacitet på uddannelserne. EA og PB adgangsbekendtgørelsen

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangsregulering ved institutioner med videregående uddannelser. EA og PB adgangsbekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at ansøgning og øvrig kommunikation om optagelse på en videregående uddannelse skal ske helt eller delvis digitalt. Ministeren kan herunder fastsætte regler om obligatorisk anvendelse af et bestemt digitalt system og sikker identifikation. EA og PB adgangsbekendtgørelsen

•••

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilke tilfælde ansøgning uanset bestemmelsen i stk. 3 kan indgives i papirform, og hvilke afgørelser og meddelelser der uanset bestemmelsen i stk. 3 kan afgives i papirform. EA og PB adgangsbekendtgørelsen

•••

Stk. 5 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om krav til ansøgere om oversættelse af eksamensbeviser m.v. EA og PB adgangsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside