14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 8

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Karakterkrav
Uddannelsesinstitutionen kan kræve, at ansøgeren har opnået mindst et bestemt gennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Endvidere kan institutionen kræve, at ansøgeren har opnået mindst en bestemt karakter i udvalgte fag.

•••

Stk. 2 Institutionen kan bestemme, at resultatet af en prøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet i udvalgte fag. Institutionen tilrettelægger prøven, som skal dokumentere, at ansøgeren besidder de krævede kvalifikationer. Prøven kan kun omfatte ansøgere, der ikke opfylder karakterkravet.

•••

Stk. 3 Institutionen kan bestemme, at et fastsat karakterkrav kun gælder for ansøgere i kvote 1 eller kvote 2.

•••

Stk. 4 Fastsættelse af karakterkrav og efterfølgende ændringer skal meddeles Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Information om gældende karakterkrav og varslinger offentliggøres på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Fastsættelse af karakterkrav og skærpelser skal varsles året før fastsættelsen eller skærpelsen træder i kraft.

•••

Stk. 5 Institutionen kan dispensere fra fastsatte karakterkrav, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

•••
profile photo
Profilside