14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 7

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Adgangsprøve
De udbydende institutioner af samme uddannelse fastsætter i fællesskab eventuelle regler om adgangsprøver. Krav om deltagelse i en adgangsprøve varsles på optagelsesportalen www.optagelse.dk senest 1. februar, året før kravet får virkning.

•••

Stk. 2 Afvikles en adgangsprøve virtuelt, skal institutionen sikre, at sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med afholdelse af en sådan prøve svarer til, hvad der almindeligvis gælder for afvikling af prøven.

•••

Stk. 3 Hvis studiepladserne opdeles i kvoter, jf. § 12, kan de udbydende institutioner beslutte, at en adgangsprøve kun skal omfatte ansøgere, der søger om optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2.

•••

Stk. 4 Krav om bestået adgangsprøve fremgår af bilag 1.

•••
profile photo
Profilside