14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Specifikke adgangskrav
Ved specifikke adgangskrav forstås bestemte gymnasiale fag på A-, B-, C-, D- eller E-niveau, jf. reglerne for gymnasiale uddannelser, for erhvervsuddannelse eller for almen voksenuddannelse. Adgangskravet kan opfyldes gennem fag fra en erhvervsuddannelse, når faget er sidestillet med et gymnasialt enkeltfag, jf. bilag 2.

•••

Stk. 2 De specifikke adgangskrav fremgår af bilag 1. Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag er mindst 2,0 uden oprunding. Adgangskravene fastsættes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen efter indstilling af udbyderne af uddannelsen.

•••

Stk. 3 Den 1. februar offentliggør styrelsen ændringer af de specifikke adgangskrav på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Skærpelser varsles pr. 1. februar med mindst 2 år før, de skærpede krav træder i kraft. Varslingsperioden regnes fra 1. februar til 1. februar to år senere.

•••

Stk. 4 Uddannelsesinstitutionen afgør i det enkelte tilfælde, om adgangskravet er opfyldt, når adgangskravet i bilag 1 er fastsat til en relevant erhvervsuddannelse og der ikke er anført en specifik erhvervsuddannelse.

•••

Stk. 5 Når adgangskravet omfatter gymnasiale enkeltfag, skal institutionen vurdere udenlandske adgangsgrundlag i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. § 5, stk. 5.

•••
profile photo
Profilside