14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Generelle adgangskrav
Ved en gymnasial eksamen forstås i denne bekendtgørelse:

  • 1) Almen studentereksamen (stx).

  • 2) Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).

  • 3) Hf-eksamen/højere forberedelseseksamen med eller uden overbygning.

  • 4) Merkantil studentereksamen (hhx).

  • 5) Teknisk studentereksamen (htx).

  • 6) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland, eksamen fra Duborg-skolen og fra A. P. Møller Skolen.

  • 7) Gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF).

  • 8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-Diploma, Option Internationale de Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).

  • 9) Udenlandsk eksamen m.v., som er sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

•••

Stk. 2 International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på mindst 18 point sidestilles med en hf-eksamen uden overbygning, jf. stk. 1, hvis ansøgeren har opnået mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag, der indgår i IB-forløbet.

•••

Stk. 3 Bevis for eux 1. del sidestilles med en hf-eksamen uden overbygning, jf. stk. 1.

•••

Stk. 4 Kravet om adgangsgivende eksamen kan til visse uddannelser opfyldes med enten adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller pakker af gymnasiale enkeltfag, eventuelt i kombination med erhvervserfaring, jf. bilag 1.

•••

Stk. 5 Vurdering af udenlandske eksaminer foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

•••
profile photo
Profilside