14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 45

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Forsøg og fravigelse fra bekendtgørelsens regler
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan tillade, at en uddannelsesinstitution fraviger bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidigt fastsættes forsøgets varighed og afrapporteringsform.

•••

Stk. 2 Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når der foreligger usædvanlige forhold.

•••
profile photo
Profilside