Adgangsbekendtgørelsen § 43

Denne konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse nr. 87 af 25. januar 2023

Optagelseskapacitet
§ 43

Efter reglerne om frit optag bestemmer uddannelsesinstitutionen, hvor mange studerende det vil optage på den enkelte uddannelse, medmindre Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fastsat optagelseskapaciteten ved dimensionering, jf. lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. På uddannelser med frit optag fastsætter institutionen en optagelseskapacitet, der sikrer tilfredsstillende uddannelsesforhold.