Adgangsbekendtgørelsen § 42

Denne konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse nr. 56 af 10. januar 2024

Undlade at oprette udbudt uddannelse
§ 42

Uddannelsesinstitutionen kan undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse, når det er begrundet i på forhånd fastsatte kriterier.

Stk. 2 For sommeroptag skal kriterierne være tilgængelige på optagelsesportalen www.optagelse.dk og på institutionens hjemmeside senest den 1. februar samme år. Beslutning om at undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse træffes senest den 5. juli kl. 12 og offentliggøres samtidigt på institutionens hjemmeside.

Stk. 3 For vinteroptag skal kriterierne senest være tilgængelige på institutionens hjemmeside, fra det tidspunkt hvor ansøgning om optagelse kan indgives. Beslutning om at undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse træffes senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber og offentliggøres samtidigt på institutionens hjemmeside.