14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 42

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 42

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42 Undlade at oprette udbudt uddannelse
Uddannelsesinstitutionen kan undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse, når det er begrundet i på forhånd fastsatte kriterier.

•••

Stk. 2 For sommeroptag skal kriterierne være tilgængelige på optagelsesportalen www.optagelse.dk og på institutionens hjemmeside senest den 1. februar samme år. Beslutning om at undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse træffes senest den 5. juli kl. 12 og offentliggøres samtidigt på institutionens hjemmeside.

•••

Stk. 3 For vinteroptag skal kriterierne senest være tilgængelige på institutionens hjemmeside, fra det tidspunkt hvor ansøgning om optagelse kan indgives. Beslutning om at undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse træffes senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber og offentliggøres samtidigt på institutionens hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside