14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 40

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Uddannelsesinstitutionens tilrettelæggelse af uddannelsen på egne udbudssteder
Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge en uddannelse således, at afgrænsede dele af uddannelsen gennemføres på et andet godkendt udbudssted end dér, hvor ansøgeren har ansøgt om optagelse, hvis institutionen har informeret herom p optagelsesportalen, www.optagelse.dk. Information skal endvidere fremgå af tilbuddet om en studieplads. Informationen skal rumme konkrete oplysninger om, hvor uddannelsens enkelte dele gennemføres.

•••

Stk. 2 Afgrænsede dele af en uddannelse er studieretninger, således som det er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, eller andre specialiserede dele af uddannelsen.

•••

Stk. 3 Information om tilrettelæggelse af uddannelsen på flere udbudssteder skal fremgå af optagelsesportalen www.optagelse.dk og af institutionens hjemmeside senest den 1. februar i samme år.

•••
profile photo
Profilside