14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Adgang til en uddannelse forudsætter, at ansøgeren opfylder de adgangskrav, der er fastsat i bilag 1.

•••

Stk. 2 Adgangskravene kan være en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse (generelt adgangskrav). Endvidere skal ansøgeren opfylde de specifikke adgangskrav, der fremgår af bilag 1. Udbyderne af samme uddannelse kan bestemme, at ansøgeren skal bestå en adgangsprøve. Endelig kan optagelse forudsætte, at ansøgeren skal opfylde sprogkrav og fastsatte karakterkrav.

•••

Stk. 3 En ansøger, der opfylder alle adgangskrav til en uddannelse, jf. stk. 1 og 2, er en kvalificeret ansøger.

•••
profile photo
Profilside