14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 39

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Den tidligere optagelse og indskrivning
Er den tidligere optagelse og indskrivning bragt til ophør, jf. § 36, nr. 1, kan den pågældende ikke genindskrives.

•••

Stk. 2 Er den tidligere optagelse og indskrivning bragt til ophør, jf. § 36, nr. 2-6, kan en ansøger genoptages eller genindskrives, jf. dog § 3, hvis institutionen vurderer, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede. Institutionens vurdering kan omfatte for eksempel faglige og helbredsmæssige forhold.

•••

Stk. 3 Er den tidligere optagelse og indskrivning bragt til ophør efter § 36, nr. 7, kan den pågældende genoptages eller genindskrives, jf. dog § 3. Hvis institutionen kunne have bragt optagelsen og indskrivningen til ophør, jf. § 36, nr. 2-6, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 Genoptagelse eller genindskrivning kan dog tidligst finde sted 5 måneder efter, at pågældende blev udskrevet.

•••

Stk. 5 Hvis den pågældende genoptages eller genindskrives efter stk. 2 eller 3, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af uddannelsens regler. Brugte prøveforsøg under den tidligere indskrivning overføres til den nye indskrivning. Hvor prøveforsøg er opbrugt, giver uddannelsesinstitutionen den studerende et nyt prøveforsøg i det eller de relevante uddannelseselementer.

•••

Stk. 6 Ved genoptagelse eller genindskrivning fastsætter institutionen øvrige relevante studievilkår for den studerende.

•••
profile photo
Profilside