14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 38

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 Genindskrivning
En ansøger, jf. § 37, stk. 1, skal ansøge uddannelsesinstitutionen om indskrivning på ny (genindskrivning), hvis ansøgeren har bestået uddannelsens første år. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene, og der er ledig studieplads. Institutionen fastsætter en frist for indgivelse af ansøgning om genindskrivning til næste studiestart. Fristen skal fremgår af institutionens hjemmeside.

•••

Stk. 2 Hvis ansøgeren søger om indskrivning på samme uddannelse på en ny institution, finder § 34, stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 § 3 og § 39 finder anvendelse ved behandling af en ansøgning om genindskrivning.

•••
profile photo
Profilside