14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 37

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Genoptagelse
Hvis en ansøger tidligere har været optaget og indskrevet på en heltidsuddannelse, skal ansøgning om optagelse på samme uddannelse (genoptagelse) indgives via optagelsesportalen www.optagelse.dk, jf. dog § 38, stk. 1.

•••

Stk. 2 § 3 og § 39 finder anvendelse ved behandling af en ansøgning om genoptagelse.

•••
profile photo
Profilside