14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 36

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Udskrivning
Uddannelsesinstitutionen bringer indskrivningen til ophør for studerende, der

  • 1) har gennemført uddannelsen,

  • 2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har bestået studiestartsprøven, jf. eksamensbekendtgørelsen,

  • 3) er afskåret fra at gennemføre uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg, jf. eksamensbekendtgørelsen,

  • 4) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har deltaget i eller har bestået førsteårsprøven, jf. eksamensbekendtgørelsen,

  • 5) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav, jf. eksamensbekendtgørelsen,

  • 6) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af uddannelsens regler,

  • 7) melder sig ud af uddannelsen eller

  • 8) er varigt bortvist af institutionen.

•••
profile photo
Profilside