14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 35

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Studieskift
En studerende skal ansøge om optagelse på optagelsesportalen www.optagelse.dk, hvis vedkommende ønsker at skifte til en ny uddannelse (studieskift), jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 En studerende, jf. stk. 1, skal ansøge uddannelsesinstitutionen om studieskift, hvis pågældende har bestået den ansøgte uddannelses første år. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene, og at der er ledig studieplads. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler.

•••

Stk. 3 Institutionen kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige studiepladser.

•••

Stk. 4 Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan den første (den afgivende) institution dispensere fra kravet om, at den studerende skal have bestået den ansøgte uddannelses første år. Studieskift sker herefter i overensstemmelse med stk. 2, 2. og 3. pkt.

•••
profile photo
Profilside