Adgangsbekendtgørelsen § 32

Denne konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse nr. 87 af 25. januar 2023

Indskrivning
§ 32

Uddannelsesinstitutionen indskriver den studerende på det relevante trin af uddannelsen i en af følgende kategorier:

  • 1) Erhvervsakademiuddannelser.

  • 2) Professionsbacheloruddannelser.

  • 3) Selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor).

  • 4) Kortere studieforløb med henblik på merit i anden uddannelse.

  • 5) Gæstestuderende i øvrigt.

Stk. 2 Indskrivning foregår løbende.

Stk. 3 Indskrivning på uddannelsens senere trin er betinget af, at institutionen har en ledig studieplads.

Stk. 4 Ved indskrivning bliver den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse ved den pågældende institution.

Stk. 5 Institutionen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.