14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 32

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Indskrivning
Uddannelsesinstitutionen indskriver den studerende på det relevante trin af uddannelsen i en af følgende kategorier:

  • 1) Erhvervsakademiuddannelser.

  • 2) Professionsbacheloruddannelser.

  • 3) Selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor).

  • 4) Kortere studieforløb med henblik på merit i anden uddannelse.

  • 5) Gæstestuderende i øvrigt.

•••

Stk. 2 Indskrivning foregår løbende.

•••

Stk. 3 Indskrivning på uddannelsens senere trin er betinget af, at institutionen har en ledig studieplads.

•••

Stk. 4 Ved indskrivning bliver den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse ved den pågældende institution.

•••

Stk. 5 Institutionen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

•••
profile photo
Profilside