14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 29

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Hvis uddannelsens godkendte udbudssprog er engelsk, skal ansøgeren have bestået engelsk på B-niveau med et vægtet gennemsnit på 3,0 uden oprunding. Følgende prøver erstatter kravet, forudsat at ansøgeren har opnået det anførte mindsteresultat, jf. dog stk. 2:

  • 1) Engelsk på A-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding.

  • 2) En TOEFL-test med et testresultat på mindst 83 eller IELTS-test med testresultat på mindst 6,5.

  • 3) En anden test, som uddannelsesinstitutionen anerkender og som kompetencemæssigt svarer til stk. 1, 1. pkt.

  • 4) En prøve, som er særligt tilrettelagt af institutionen, og som kompetencemæssigt svarer til stk. 1, 1. pkt.

•••

Stk. 2 Institutionen kan fastsætte krav om højere karakterer eller testresultater. Skærpelser skal varsles mindst 1 år, før de skærpede krav træder i kraft.

•••

Stk. 3 Institutionens hjemmeside skal indeholde oplysninger om anerkendte tests, gyldighedsperiode og eventuel særligt tilrettelagt prøve. Endvidere skal hjemmesiden oplyse om eventuelle skærpede karakterkrav og testresultater.

•••
profile photo
Profilside