Adgangsbekendtgørelsen § 28

Denne konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse nr. 56 af 10. januar 2024

Krav til sprogkundskaber
§ 28

På baggrund af en konkret individuel faglig vurdering kan uddannelsesinstitutionen kræve, at en udenlandsk ansøger eller en ansøger med et udenlandsk adgangsgrundlag består studieprøven i dansk eller dokumenterer tilsvarende kundskaber, når uddannelsens udbydes med dansk som undervisningssprog. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten.

Stk. 2 Institutionen kan kræve, at studieprøven er bestået med mindst et bestemt eksamensgennemsnit, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter. Fastsættelse og skærpelser af krav skal varsles senest 1. februar med mindst 2 år.