14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EA og PB adgangsbekendtgørelsen § 28

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ea og pb adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 36 af 13. januar 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Krav til sprogkundskaber
På baggrund af en konkret individuel faglig vurdering kan uddannelsesinstitutionen kræve, at en udenlandsk ansøger eller en ansøger med et udenlandsk adgangsgrundlag består studieprøven i dansk eller dokumenterer tilsvarende kundskaber, når uddannelsens udbydes med dansk som undervisningssprog. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten.

•••

Stk. 2 Institutionen kan kræve, at studieprøven er bestået med mindst et bestemt eksamensgennemsnit, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter. Fastsættelse og skærpelser af krav skal varsles senest 1. februar med mindst 2 år.

•••
profile photo
Profilside