14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 27

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Ved adgangs- og optagelsesprøver m.v. kan uddannelsesinstitutionen tilbyde særlige vilkår til ansøgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til ansøgere med et andet modersmål end dansk, når institutionen vurderer, at det er nødvendigt for at ansøgeren ligestilles med øvrige ansøgere. Tilbuddet må ikke påvirke formålet med prøven m.v.

•••
profile photo
Profilside