Adgangsbekendtgørelsen § 27

Denne konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse nr. 56 af 10. januar 2024

§ 27

Ved adgangs- og optagelsesprøver m.v. kan uddannelsesinstitutionen tilbyde særlige vilkår til ansøgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til ansøgere med et andet modersmål end dansk, når institutionen vurderer, at det er nødvendigt for at ansøgeren ligestilles med øvrige ansøgere. Tilbuddet må ikke påvirke formålet med prøven m.v.