14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 26

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Studiepladser
Kan uddannelsesinstitutionen af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere, prioriteres ansøgerne efter kriterier, der på forhånd er fastsat af institutionen i uddannelsens studieordning.

•••

Stk. 2 Udvælgelseskriterierne kan omfatte faglige kriterier og relevant erfaring, herunder erhvervserfaring. Heri kan indgå optagelsesprøver, -samtaler m.v.

•••

Stk. 3 Oplysninger om adgangsbegrænsning og udvælgelseskriterier skal offentliggøres på institutionens hjemmeside mindst 1 år, før de får virkning.

•••
profile photo
Profilside