14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 25

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Ansøgningsproces
Ansøgning om optagelse sker direkte til uddannelsesinstitutionen med ansøgningsfrist den 1. juli kl. 12.00, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00, hvis ansøgningsprocessen omfatter en adgangs- eller optagelsesprøve.

•••

Stk. 3 Institutionen skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages ved institutionen, tilbud om en studieplads. Institutionen giver samtidigt meddelelse om afslag til de ansøgere, der ikke kan optages. Dog sendes svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller søndag.

•••

Stk. 4 Institutionen offentliggør på sin hjemmeside ansøgningsfrist, optagelsesprocedure samt tidspunkt for tilbud om eller afslag på en studieplads efter stk. 2 og 3, samt eventuelle krav om bekræftelse af tilbuddet.

•••
profile photo
Profilside