14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 24

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Adgangskrav
Adgang forudsætter, at ansøgeren har gennemført en adgangsgivende uddannelse, jf. bilag 1. Uddannelsesinstitutionen afgør i det enkelte tilfælde, om adgangskravet er opfyldt, når adgangskravet i bilag 1 er fastsat til en relevant erhvervsakademiuddannelse.

•••

Stk. 2 En ansøger kan søge om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer end de fastsatte adgangskrav. Ansøgningen indgår i optagelsesprocessen på lige fod med de øvrige ansøgninger, hvis uddannelsesinstitutionen har vurderet, at ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

•••

Stk. 3 Institutionen kan kræve, at ansøgeren inden studiestarten har bestået supplerende fag for at dokumentere de nødvendige kvalifikationer.

•••

Stk. 4 Institutionen vurderer udenlandske adgangsgrundlag efter lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

•••
profile photo
Profilside