14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 20

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Meddelelse af afgørelse
Ansøgerne modtager svar på deres ansøgning den 28. juli, jf. dog stk. 3. Dog sendes svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller søndag.

•••

Stk. 2 Den 28. juli sender Den Koordinerede Tilmelding meddelelse til de ansøgere, som ikke kan optages på nogen af de søgte uddannelser, jf. dog stk. 1, 2. pkt. Meddelelsen skal indeholde en henvisning til en oversigt over ledige studiepladser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

•••

Stk. 3 Uddannelsesinstitutionen kan sende svar før den 28. juli til ansøgere, som har behov for en opholdstilladelse som studerende, til ansøgere med handicap og til ansøgere, der benytter sig af den grønlandske særordning. Det skal fremgå, at pladstilbuddet bortfalder, hvis ansøgeren modtager pladstilbud på en højere prioritet. Institutionen fastsætter en frist for accept af en tilbudt studieplads, dog senest den 5. juli.

•••

Stk. 4 Retten til studiepladsen bortfalder, hvis ansøgeren ikke har accepteret tilbuddet inden for en frist fastsat af institutionen. Institutionen kan dispensere fra fristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

•••
profile photo
Profilside