14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 17

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Kvote 2
Studiepladserne i kvote 2 tildeles på baggrund af en konkret vurdering til:

  • 1) Ansøgere, som ikke har tilstrækkelig kvotient til optagelse i kvote 1.

  • 2) Ansøgere, som har en adgangsgivende eksamen uden et påført eksamensgennemsnit.

  • 3) Ansøgere med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne m.v., jf. § 5, stk. 4.

  • 4) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, men som institutionen har vurderet har tilsvarende kvalifikationer, jf. § 9.

  • 5) Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra lande uden for EU/EØS.

  • 6) Ansøgere, der skal deltage i en adgangsprøve, en adgangsgivende samtale eller lignende.

•••

Stk. 2 Uddannelsesinstitutionerne fastsætter, hvilke objektive og faglige kriterier, der indgår i vurderingen. Erhvervsarbejde og andre aktiviteter kan højest indgå i vurderingen med en periode på sammenlagt 12 måneder. Institutionens vurdering kan omfatte optagelsesprøver, samtaler m.v. Kriterierne skal varsles på institutionens hjemmeside med mindst 1 år.

•••

Stk. 3 Værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret sidestilles med erhvervsarbejde, jf. stk. 2. Kontraktperioden indtil studiestart kan indgå i vurderingen, jf. dog stk. 2, 2. pkt.

•••

Stk. 4 Vurderingen kan omfatte ansøgerens opnåede karakterer i såvel den adgangsgivende eksamen som i enkelte fag. Hvis ansøgeren har gennemført flere adgangsgivende eksaminer, og eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen indgår i vurderingen, anvendes eksamensgennemsnittet fra den først gennemførte eksamen.

•••

Stk. 5 Hvis institutionen vurderer, at der foreligger usædvanlige forhold, der har påvirket ansøgerens opnåede resultater i den adgangsgivende eksamen, kan de usædvanlige forhold inddrages i vurderingen af ansøgningen.

•••
profile photo
Profilside