14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 15

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Ansøgningsproces - vinteroptag
Uddannelsesinstitutionen kan beslutte at optage studerende om vinteren med henblik på studiestart i forårssemestret. Omfanget af udbudte uddannelser fastsættes af institutionen. Optagelsesprocessen, herunder ansøgningsfrist, fastsættes af institutionen og offentliggøres på institutionens hjemmeside.

•••

Stk. 2 Når ansøgningsprocessen er tilendebragt, og tilbud om studieplads eller afslag på optagelse er udsendt, skal institutionen oplyse om eventuelle ledige studiepladser på sin hjemmeside.

•••

Stk. 3 Ophør af vinteroptag på en uddannelse skal varsles senest den 1. februar, året før det sidste vinteroptag gennemføres.

•••

Stk. 4 Ingen af bekendtgørelsens bestemmelser, der vedrører Den Koordinerede Tilmelding, finder anvendelse for vinteroptag.

•••
profile photo
Profilside