14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 14

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Fristen for at ansøge om optagelse er den 15. marts kl. 12:00 for:

  • 1) Ansøgninger i kvote 2.

  • 2) Ansøgere, der skal deltage i en adgangs- eller optagelsesprøve.

  • 3) Ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 5, stk. 1, nr. 8 og 9.

  • 4) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, men som institutionen har vurderet har tilsvarende kvalifikationer, jf. § 9.

  • 5) Ansøgninger, der omfatter en ansøgning om dispensation efter § 3, stk. 3, § 8, stk. 5, eller § 16, stk. 6.

  • 6) Grønlandske ansøgere, der søger optagelse uden om adgangsbegrænsningen efter den grønlandske særordning, jf. § 22.

  • 7) Ansøgninger til uddannelser, hvor institutionen ikke optager efter kvotesystemet, medmindre institutionen har valgt 5. juli som ansøgningsfrist.

  • 8) Ansøgninger om genoptagelse, jf. § 37.

•••

Stk. 2 Fristen for at ansøge om optagelse er den 5. juli kl. 12:00 for ansøgninger i kvote 1.

•••

Stk. 3 En ansøgning bliver vurderet i både kvote 1 og 2, hvis ansøgningen indgives senest den 15. marts kl. 12:00. Vurdering i kvote 1 forudsætter dog, at ansøgeren har en adgangsgivende eksamen, der kan omregnes til en optagelseskvotient.

•••

Stk. 4 Ansøgeren kan ændre i prioriteringen af de søgte uddannelser indtil den 5. juli kl. 12.00.

•••

Stk. 5 Institutionen kan dispensere fra stk. 1, 2 og 4, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

•••
profile photo
Profilside