14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 13

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Ansøgningsproces - sommeroptag
Ansøgning om optagelse i kvote 1 og 2 indgives digitalt via optagelsesportalen www.optagelse.dk, medmindre uddannelsesinstitutionen har accepteret, at ansøgningen kan indgives på en anden måde, jf. bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse.

•••

Stk. 2 Der kan ansøges om optagelse på op til otte uddannelser i prioriteret rækkefølge.

•••

Stk. 3 Hvis ansøgeren ikke har modtaget den relevante dokumentation inden ansøgningsfristens udløb, kan dokumentationen indsendes efterfølgende. Institutionen fastsætter betingelserne, herunder fristen, for eftersendelse af dokumentation. Oplysningerne skal fremgå af institutionens hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside