14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 12

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Kvoter
Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser på uddannelsen, opdeles pladserne i kvote 1 og kvote 2. Overskydende pladser fra den ene kvote overføres til den anden kvote.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fastsætter hvert år kvoternes størrelse efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne.

•••

Stk. 3 Styrelsen kan godkende, at de udbydende institutioner af samme uddannelse, kan anvende et andet optagelsessystem.

•••

Stk. 4 Oplysninger om kvotefordeling eller det anvendte optagelsessystem skal fremgå af institutionens hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside