Adgangsbekendtgørelsen § 11

Denne konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse nr. 56 af 10. januar 2024

Prioritering af ansøgere med gennemført kandidatuddannelse
§ 11

Uddannelsesinstitutionen prioriterer ansøgere, der er omfattet af § 3, stk. 1, efter objektive og faglige kriterier, der på forhånd er fastsat af institutionen. Prioriteringen af ansøgerne indberettes til Den Koordinerede Tilmelding.

Stk. 2 Ansøgere, der har fået dispensation, jf. § 3, stk. 2, indgår i den ordinære optagelsesproces på lige fod med øvrige ansøgere til uddannelsen.

Stk. 3 Kriterier fastsat i henhold til stk. 1, skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.