14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Prioritering af ansøgere med gennemført kandidatuddannelse
Uddannelsesinstitutionen prioriterer ansøgere, der er omfattet af § 3, stk. 1, efter objektive og faglige kriterier, der på forhånd er fastsat af institutionen. Prioriteringen af ansøgerne indberettes til Den Koordinerede Tilmelding.

•••

Stk. 2 Ansøgere, der har fået dispensation, jf. § 3, stk. 3, indgår i den ordinære optagelsesproces på lige fod med øvrige ansøgere til uddannelsen.

•••

Stk. 3 Kriterier fastsat i henhold til stk. 1, skal offentliggøres på institutionens hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside