Adgangsbekendtgørelsen § 10

Denne konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse nr. 56 af 10. januar 2024

Betinget optagelse
§ 10

Uddannelsesinstitutionen kan optage ansøgere, som ikke opfylder adgangskravene ved ansøgningsfristens udløb, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2 Ansøgeren skal opfylde adgangskravene inden studiestart eller umiddelbart derefter. Institutionen fastsætter en frist for, hvornår kravene skal være opfyldt.

Stk. 3 Ansøgers optagelseskvotient i kvote 1 skal også efter eventuel genberegning være lig med eller højere end årets grænsekvotient på den ansøgte uddannelse. Dog bortfalder betingelsen, hvis ansøgeren er blevet vurderet optagelsesberettiget i kvote 2.