14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Betinget optagelse
Uddannelsesinstitutionen kan optage ansøgere, som ikke opfylder adgangskravene ved ansøgningsfristens udløb, jf. stk. 2.

•••

Stk. 2 Ansøgeren skal opfylde adgangskravene inden studiestart eller umiddelbart derefter. Institutionen fastsætter en frist for, hvornår kravene skal være opfyldt.

•••
profile photo
Profilside