ABT 18 § 55

Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18)

5-års eftersyn
§ 55

Bygherren indkalder entreprenøren til et afsluttende eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før 5 år efter afleveringen.

Stk. 2 Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren skriftligt indkalde bygherren til eftersynet med et varsel på mindst 10 arbejdsdage.