14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABT 18 § 49

Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) paragraf 49

§49 Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt
Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 46-48, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 50.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 50, stk. 3 § 50, stk. 1

profile photo
Profilside