ABT 18 § 19

Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18)

Projektmangler
§ 19

Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler ved sin projektering, der påvises ved leveringen af de enkelte faser efter § 18 eller senere.

Stk. 2 Entreprenøren skal oplyse bygherren om, hvornår de påviste mangler vil være afhjulpet.