ABT 18 § 16

Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18)

Digitale bygningsmodeller mv.
§ 16

Hvis entreprenøren skal bruge digitale bygningsmodeller til projekteringen, skal det i totalentrepriseaftalen fastsættes, til hvad og i hvilket omfang modeller skal bruges, herunder om de skal bruges til planlægning og projektering samt under udførelsen, og om der ved byggeriets afslutning skal leveres en digital som ud-ført-model til brug for senere drift og ombygning.