14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABR Forenklet § 43

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet) paragraf 43

§43 Klientens hæveret
Klienten kan efter skriftligt påkrav hæve rådgivningsaftalen helt eller delvist,

  • a) hvis rådgiveren gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, eller

  • b) hvis rådgiveren gør sig skyldig i en sådan adfærd, at rådgiveren ikke med rimelighed kan fordre at fortsætte som rådgiver for klienten.

•••

Stk. 2 Ved ophævelse er klienten eller den, der færdiggør opgaven på klientens vegne, berettiget til at benytte det af rådgiveren udarbejdede materiale eller dele heraf, som klienten har betalt for.

•••
profile photo
Profilside