14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABR Forenklet § 37

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet) paragraf 37

§37 Rådgiverens ansvar
Rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning med de begrænsninger, der følger af § 38.

•••
profile photo
Profilside