ABR Forenklet § 28

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet)

Rådgivers ret til tidsfristforlængelse
§ 28

Rådgiveren har ret til forlængelse af tidsfrister, når opgavens løsning forsinkes som følge af

  • a) ændringer i opgaven, som kræves af klienten, jf. § 15,

  • b) klienten forhold eller anden rådgivers eller entreprenørs forsinkelse,

  • c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden rådgiverens skyld, og som rådgiveren ikke er herre over,

  • d) myndigheders manglende godkendelser, beslutninger, svar eller manglende præstation af materiale eller ydelser inden for de i rådgivningsaftalen aftalte tidsfrister,

  • e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes rådgiverens forhold, eller

  • f) rådgivers eventuelle omprojekteringsforpligtelse.