ABR Forenklet § 2

Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR Forenklet)

Definitioner
§ 2

Beløbsangivelser er uden moms, medmindre andet er angivet.

Stk. 2 Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til og med fredage, der ikke falder på en helligdag, 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag.