Bøger, som nævner ABR Forenklet § 10

Teknisk rådgivning – ABR 18 (1. udg.)
Forfattere: Claus Berg
Udgivelsesdato: 05. feb 2021
DJØF Forlag

Generelle bemærkninger

- Side 192 -

...i øvrigt heller ikke baseres på ABR 18, men derimod på ABR Forenklet. ABR Forenklet indeholder de heller ikke de hovedfaser, som er forudsat i ABR 18 § 11, stk. 1. Som det fremgår af ABR Forenklet § 10, skal en eventuel faseopdeling af rådgivningen fastsættes konkret, idet henvisninger til blandt andet projekteringsfasen er udeladt i bestemmelsen.

Læs på Jurabibliotek