14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABR 18 § 58

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) paragraf 58

§58 Fælles regler om ophævelse
Ophævelse skal ske skriftligt.

•••

Stk. 2 Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i § 54, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse ved en parts ophævelse.

•••
profile photo
Profilside