14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABR 18 § 55

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) paragraf 55

§55 Bygherrens hæveret
Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve rådgivningsaftalen helt eller delvist,

  • a) hvis rådgiveren gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse, eller

  • b) hvis rådgiveren gør sig skyldig i en sådan adfærd, at rådgiveren ikke med rimelighed kan fordre at fortsætte som rådgiver for bygherren.

•••

Stk. 2 Bygherren kan efter skriftligt påkrav forlange, at en underrådgiver fratages udførelse af opgaven, såfremt denne væsentligt har tilsidesat gældende regler eller aftalte vilkår om samfundsansvar.

•••

Stk. 3 Ved ophævelse er bygherren eller den, der færdiggør opgaven på bygherrens vegne, berettiget til at benytte det af rådgiveren udarbejdede materiale eller dele heraf, som bygherren har betalt for.

•••
profile photo
Profilside