14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABR 18 § 41

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) paragraf 41

§41 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse
Forsinkelse, som ikke giver bygherren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.

•••
profile photo
Profilside