14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABR 18 § 4

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) paragraf 4

§4 Rådgivningsaftalen
Rådgivningsaftale indgås ved underskrivelse af en rådgivningskontrakt eller ved skriftlig accept af et tilbud fra rådgiveren.

•••

Stk. 2 I aftalen skal der være taget stilling til

 • a) rådgivningens omfang, herunder de ydelser, som rådgiveren skal levere,

 • b) rådgiverens honorar, herunder honorarform og satser,

 • c) opgavens økonomiske ramme og de budgetforudsætninger, den er baseret på,

 • d) i hvilken organisationsform rådgivningen skal gennemføres,

 • e) hvilke beslutninger bygherren skal træffe i forbindelse med opgavens løsning,

 • f) i hvilken form løsningen skal fremtræde, og

 • g) den aftalte hovedtidsplan med angivelse af start- og sluttidspunkt for udførelsen af opgaven samt eventuelle afgørende tidsfrister for tidligere færdiggørelse af enkelte dele af rådgiverens opgave (mellemfrister).

•••

Stk. 3 I aftalen kan der fastsættes tidsfrister for bygherrens beslutninger, ydelser og afgivelse af nødvendigt materiale samt for indhentelse af myndighedstilladelser.

•••

Stk. 4 Hvis opgaven angår projektering af et bygge- eller anlægsarbejde, skal der i aftalen endvidere være taget stilling til

 • a) den samlede økonomisk ramme for projektering og udførelse af arbejdet og de budgetforudsætninger, den er baseret på, hvis en sådan ramme er fastsat, og

 • b) fristen for rådgiverens udarbejdelse af ydelsesplan efter § 12 og forventet sluttidspunkt for entreprisens udførelse.

•••

Stk. 5 Hvis opgaven angår et bygge- eller anlægsarbejde, kan der i aftalen endvidere være taget stilling til, i hvilken organisationsform entreprisen skal gennemføres.

•••

Stk. 6 Hvis aftalen er baseret på et tilbud fra rådgiveren efter udbud fra bygherren, skal følgende rangorden være gældende ved indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes bestemmelser, medmindre andet følger af almindelige fortolkningsprincipper:

 • a) Rådgivningsaftalen.

 • b) Brevveksling, mødereferater eller skriftligt materiale, der indeholder vedtagne ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet.

 • c) Rådgiverens tilbud.

 • d) Brevveksling, mødereferater eller andet skriftligt materiale, der indeholder ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbudsmaterialet, som er senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet.

 • e) Bygherrens udbudsmateriale.

 • f) ABR 18.

•••
profile photo
Profilside