14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABR 18 § 38

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) paragraf 38

§38 Rådgivers ret til tidsfristforlængelse
Rådgiveren har ret til forlængelse af tidsfrister, når opgavens løsning forsinkes som følge af

  • a) ændringer i opgaven, som kræves af bygherren, jf. § 18,

  • b) bygherrens forhold eller anden rådgivers eller entreprenørs forsinkelse,

  • c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden rådgiverens skyld, og som rådgiveren ikke er herre over,

  • d) myndigheders manglende godkendelser, beslutninger, svar eller manglende præstation af materiale eller ydelser inden for de i rådgivningsaftalen aftalte tidsfrister,

  • e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes rådgiverens forhold, eller

  • f) rådgivers omprojektering efter § 46, stk. 1.

•••

Stk. 2 Rådgiveren skal søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

•••

Stk. 3 Hvis rådgiveren indser, at der vil indtræde forsinkelse, skal rådgiveren snarest muligt give skriftlig meddelelse til bygherren om det.

•••

Stk. 4 Anser rådgiveren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal rådgiveren snarest muligt give bygherren skriftlig meddelelse om den krævede tidsfristforlængelse og årsagen dertil. Bygherren skal svare i overensstemmelse med § 20, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside