14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ABR 18 § 35

Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) paragraf 35

§35 Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning
Rådgiverens krav efter § 34 forfalder til betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen.

•••

Stk. 2 Rådgiverens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.

•••
profile photo
Profilside